درباره کنفرانس

درباره دومین کنفرانس علمی بین‌المللی روانشناسی، جامعه‌شناسی و علوم‌رفتاری انسان‌گرا

امروزه پیشرفت و توسعه کشورها درسطح کلان و سازمان ها در سطح مهارت و فناوری رو به رشد است و بر همین اساس شاهد هستیم که اغلب کشورها و سازمان‌های پیشرو بیش از پیش توجه خود را به امر تحقیق و پژوهش در حوزه علوم انسانی معطوف داشته و به شکل ویژه تمرکز دولت ها و نهادها بر روابط اجتماعی، روابط میان فردی و بررسی و شناخت مشکلات و معضلات فردی و اجتماعی می باشد.

دومین کنفرانس علمی بین‌المللی روانشناسی، جامعه‌شناسی و علوم‌رفتاری انسان‌گرا کلن آلمان، هم از حیث جامعیت و هم از حیث علمی و توجه خاص آن بر موضوعات علوم انسانی به یکی از معتبرترین کنفرانس های این حوزه بدل گردیده است و اینک دومین دوره خود را با حضور شخصیت‌های ارزنده علمی و پژوهشگران پیشرو برگزار خواهد نمود، و باتوجه به اهمیت علوم انسانی و مسایل مرتبط با انسان و اجتماع در راستای تحقق اهداف از پیش تبیین گردیده، نیاز به کار علمی در ابعاد مختلف علوم انسانی در سطح بین‌الملل وجود دارد. از این رو، برگزاری دومین کنفرانس علمی بین‌المللی روانشناسی، جامعه‌شناسی و علوم‌رفتاری انسان‌گرا با هدف هم‌افزایی دانش و انتشار یافته‌های نو و بدیع در زمینه‌های مختلف علوم انسانی در تاریخ 20 مردادماه 1398 در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی با مشارکت دانشگاه‌های بین المللی امریکایی و اروپایی و مراکز علمی، پژوهشی در کلن آلمان برگزار می‌گردد.