تعرفه‌های ثبت‌نام

 

قابل توجه پژوهشگران محترم: ثبت نام و ارسال مقاله رایگان می‌باشد، هزینه پس از نتیجه داوری قابل پرداخت می‌باشد.

 

ثبت نام غیرحضوری (ارسال مقاله)

از ۱۶ اردیبهشت تا آخرین مهلت پرداخت هزینه

از ۲۶ بهمن الی ۱۵ اردیبهشت

تاریخ پرداخت هزینه ثبت‌نام 

۲۳۰.۰۰۰ تومان

۲۰۰.۰۰۰ تومان

ویژه دانشجویان

۲۵۰.۰۰۰ تومان 

۲۲۰.۰۰۰ تومان

ویژه هیات علمی و اساتید دانشگاه

۲۷۰.۰۰۰ تومان

۲۵۰.۰۰۰ تومان

ویژه ثبت‌نام کنندگان آزاد

 

۱۴۰.۰۰۰ تومان

 

هزینه ثبت مقالات دوم و سوم و ...

 

* هزینه ثبت‌نام غیرحضوری، شامل دریافت پکیج کنفرانس و گواهینامه پذیرش مقاله می‌باشد.

* هزینه هر مقاله اضافی به شرط یکسان بودن نویسنده مسئول ۱۴۰.۰۰۰ تومان می‌باشد.

 

 

ثبت نام حضوری

از ۱۵ بهمن الی ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

تا ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۷

 

Euro 1750

Euro 1550

ویژه دانشجویان

Euro 2200

Euro 1850

ویژه اعضای هیات علمی و اساتید دانشگاه

Euro 2600

Euro 2200

ویژه ثبت‌نام کنندگان آزاد

 

* هزینه حضور در کنفرانس برای هر نویسنده همکار 2500 Euro می باشد.

* فرآیند دریافت ویزا جهت حضور در کنفرانس به عهده ثبت نام کنندگان عزیز می باشد.

* هزینه ثبت‌نام حضوری، شامل حضور در کنفرانس، سه کارگاه تخصصی مجموعا ۲۰ ساعت، پذیرایی نهار و ۲ وعده میان وعده، دریافت پکیج کنفرانس و دریافت گواهینامه حضور در کنفرانس + گواهینامه پذیرش مقاله می‌باش